Gépjármű átiratás és költségei (2012. 01. 01-től)

A tulajdonjogi bejegyzéshez a hatályos jogszabályok szerint az alábbiakra lesz szükségünk:

 • Tulajdonszerzést igazoló okmány (adás-vételi szerződés) ill. törzskönyv, ha a jogszabály alapján már rendelkeznie kell az autónak vele
 • A vevő részére megkötött kötelező felelősségbiztosítás
 • Cégek esetén:
  • meghatalmazás az eljáró személy részére, lepecsételve(!)
  • 3 hónapnál nem régebbi cégkivonat
  • aláírási címpéldány
 • Adószám
 • Személyi igazolvány, meghatalmazás
 • Személyi szám (segíti vele az ügyintéző munkáját)
 • Forgalmi engedély
 • 12 000 Ft eljárási díj (6 000 Ft új forgalmi + 6 000 Ft törzskönyv)
 • Előzetes eredetiségvizsgálat (60 napig érvényes!)
 • Vagyonszerzési illeték megfizetése
 • Bank levele okmányiroda felé (vételi jog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom törlési kérelme)
  Hitelre vásárolt autóknál előfordul, hogy a tulajdonos a kölcsön visszafizetése után elmulasztja az okmányirodánál töröltetni az elidegenítési korlátozást, és ez csak az ilyen autó átírásakor derül ki. Ezért vásárlás előtt tisztázni kell, ha volt hitel az autón, akkor annak kiegyenlítését bejelentették-e az okmányirodánál? Ha ezt elmulasztották, akkor a hitel kiegyenlítését igazoló levelet vagy át kell adni az autóval, vagy még jobb, ha az eladó maga törölteti a nyilvántartásból az elidegenítési korlátozást. Csak ezután lehet az autót megvásárolni, átíratni.

Eredetiségellenőrzés hatósági díjai:

 • Személyautó
  • 1400 cm³-ig 17 000 Ft
  • 1401-2000 cm³-ig 18 500 Ft
  • 2001 cm³ felett 20 000 Ft
 • Motorkerékpár
  • 500 cm³-ig 15 500 Ft
  • 500 cm³ felett 17 000 Ft
 • Kistehergépkocsi
  • össztömeg: 3,5 t-ig 20 000 Ft
 • Tehergépkocsi
  • össztömeg: 3,5-7,5 t-ig 21 000 Ft
  • össztömeg: 7,5 t-tól 22 000 Ft
 • Autóbusz
  • száll. szem. sz.: 20 főig 21 000 Ft
  • száll. szem. sz.: 20 fő felett 22 000 Ft
 • Mezőgazdasági vontató, lassú jármű
  • 20 000 Ft
 • Pótkocsi
  • könnyű pótkocsi (lakókocsi): 16 000 Ft
  • nehéz pótkocsi 17 500 Ft
  • különleges pótkocsi (felépítménnyel ellátott): 19 000 Ft

Vagyonszerzési illeték: 1990. évi XCIII. törvény (Illetéktörvény - Itv.) 24. §

Jármű hajtómotorjának
teljesítménye (kW)
Jármű gyártástól számított kora
0-3 év4-8 év8 év felett
0-40550 Ft/kW450 Ft/kW300 Ft/kW
41-80650 Ft/kW550 Ft/kW450 Ft/kW
81-120750 Ft/kW650 Ft/kW550 Ft/kW
120 felett850 Ft/kW750 Ft/kW650 Ft/kW

(1) Ha a hatósági nyilvántartásban a gépjármű teljesítménye csak lóerőben van feltüntetve, akkor a lóerőben kifejezett teljesítményt 1,36-tal kell osztani és az eredményt a kerekítés általános szabályai szerint egész számra kell kerekíteni. Ha a hatósági nyilvántartás a gépjármű teljesítményét nem tartalmazza, akkor az adóhatóság a gépjármű azonosító adataival megkeresi az illetékes közlekedési hatóságot a gépjármű teljesítménye közlése végett. Ez esetben ezt az adatot kell a gépjármű tulajdonjogának megszerzése után fizetendő illeték alapjának tekinteni.

(2) Pótkocsi tulajdonjogának megszerzéséért, ha a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege a 2500 kg-ot nem haladja meg 9000 forint, minden más esetben 22 000 forint illetéket kell fizetni.

(3) Gépjárműre, pótkocsira vonatkozó haszonélvezet, használat, illetve üzembentartói jog megszerzése esetén az (1), (2) és (7) bekezdésben meghatározott illetékek 25%-ának megfelelő illetéket kell fizetni.

(4) Amennyiben gépjármű, pótkocsi tulajdonjogának megszerzésével egyidejűleg haszonélvezeti, használati vagy üzembentartói jog alapítása történik, illetve gépjármű, pótkocsi tulajdonjogát az azon fennálló használati, haszonélvezeti, illetve üzembentartói jog jogosítottja szerzi meg, a tulajdonjog megszerzőjét terhelő illeték megállapítása során az (1)-(2) és (7) bekezdések alkalmazásával megállapított illetéket csökkenteni kell a haszonélvezeti, használati, illetve üzembentartói jog megszerzéséért a (3) bekezdés szerint fizetendő illeték összegével.

(5) Gépjármű, pótkocsi tulajdonjoga, illetve gépjárműre, pótkocsira vonatkozó haszonélvezeti, használati jog meghatározott hányadának megszerzése esetén a megszerzett hányadra arányosan eső illetéket kell fizetni.

(6) Nem kell az illetéket megfizetni, ha a vagyonszerző a tulajdonszerzés bejelentésével egyidejűleg külföldi kivitel céljából Z betűjelű ideiglenes rendszám kiadását kéri, mindaddig, míg a gépjármű tartós belföldi használatához szükséges forgalmi engedély kiadását nem kéri vagy a gépjárművet belföldön nem értékesíti.

(7) A 120 kW-nál nagyobb teljesítményű hajtómotorral rendelkező autóbuszok, tehergépkocsik és vontatók tulajdonjogának megszerzése esetén az illeték mértékét úgy kell meghatározni, mintha a gépjármű 120 kW teljesítményű hajtómotorral rendelkezne.

HIRDETÉS